REGULAMIN STANICY KOŁA NR 79 W STRZYŻACH

1. Z usług stanicy mogą korzystać wędkarze członkowie koła nr 79 wraz z rodziną, oraz członkowie PZW  z innych kół.

2. Pierwszeństwo w użytkowaniu miejsc noclegowych i sprzętu pływajacego mają uczestnicy zawodów wędkarskich organizowanych przez koło.

3. Sprzęt pływajacy wydawany jest w godzinach od 6.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 20.00.

4. Za korzystanie z usług stanicy każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnej z taryfikatorem.

5. Obowiązkiem przebywających na terenie stanicy jest kulturalne zachowanie się podczas całego pobytu.

6. Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej od 22.00 do 6.00.

7. Uczestnicy korzystający z noclegu zobowiązani są do przestrzegania higieny osobistej , oraz powinni zdać pomieszczenie w stanie czystym.

8. Na wyrażne żądanie, za dodatkową opłatą zostanie wydany komplet pościeli na zmianę .

9. Doba w stanicy liczona jest od momentu wynajęcia noclegu a dla sprzętu pływającego od momentu jego wypożyczenia. Przedłużenie tego czasu liczone jest jako następna doba.

10. Do uczestników , którzy nadużywają alkoholu będą wyciągane wnioski organizacyjne aż do zakazu przebywania na terenie stanicy.

11. Obowiązuje uczestników bez względne przestrzeganie przepisów BHP i PPOZ.

12. Zabrania się używania w pomieszczeniach urządzeń elektrycznych takich jak; kuchenki, żelazka, grzałki itp.

13. Kategorycznie zabrania się wydawania sprzętu pływającego osobom, których stan wskazuje , że są pod wpływem alkoholu.

14. Wypożyczenie sprzętu pływającego może nastąpić po przedłożeniu KARTY WĘDKARSKIEJ i ważnej LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ.

15. Każdy wędkarz ma obowiązek dbać o powierzony mu sprzęt a w szczególności;

         - zwrócić wstanie czystym po zakończeniu wędkowania.

         - w przypadku uszkodzenia, zagubienia, utopienia wyposażenia itp. należy bezwzględnie powiadomić gospodarza stanicy oraz dokonać opłaty za wyrządzone szkody.

16. Zabrania się uruchamiania silników spalinowych do łodzi w obrębie rozlewisk, oraz parkowania pojazdóww miejscach innych niż do tego celu wyznaczonych. 

 17. Kategorycznie zabrania się dzieciom do lat 10-ciu wchodzenia bez opieki na pomost pływający.

18. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM i jego przestrzegania oraz podporządkowanie się decyzjom gospodarza.

19. Za przebywającego psa na terenie stanicy (tylko na smyczy i w kagańcu) wszelką odpowiedzialność ponosi jego właściciel.

 

                                                                                                                                                   Zarząd koła