Historia Koła 79

Powstanie zorganizowanego wędkarstwa w Zakładach Mechanicznych "URSUS" przypada na rok 1955.

Grupa ofiarnych członków PZW, śp. Koledzy: Ciarka, Walburg, Mazerant, Effenberg, Zagrajek, Ostrowski i wielu innych, zrzesza się w Kole nr 18 PZW Pruszków jako sekcja wędkarska działająca przy Zakładach Mechanicznych „URSUS”. 

Prowadząc na szeroką skalę działalność sportową i turystyczną, odnieśli wiele sukcesów w wymiarze sportowym i społecznym, stale powiększając swoje szeregi.

W latach 1978 – 1988 ilość członków wahała się od 869 do 1107 osób.

W 1978 roku, zwołane Walne Zgromadzenie Wyborcze, wybiera pierwszy Zarząd Koła, a jego pierwszym prezesem został kol. Tadeusz Rytter.

Nowe władze, kontynuując działalność sportowo - rekreacyjną, wydzierżawiają działkę na Stanicę Wędkarską w miejscowości Karniewek, a następnie w Strzyżach n/Narwią.

Od 1979 roku do chwili obecnej, nieprzerwanie, Koło prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną w tej stanicy.

Kolejnymi prezesami Koła 79. byli koledzy:

Śp. Jacek Effenberg 1981 - 1984,Edward Boniecki 1985 – 1988,

Śp. Henryk Kos 1989 – 2002.

Obecnie urzędujący prezes kol. Ryszard Kos wraz z grupą oddanych działaczy Koła, kontynuują dzieło swoich poprzedników, prowadząc działalność statutową, organizacyjną i gospodarczą  Jednocześnie modernizując bazę noclegową, sprzęt pływający i zaplecze gospodarcze w stanicy.Od 2002 roku jesteśmy Kołem dzielnicowym Warszawa Ursus.

Władze PZW, doceniając działalność i poniesiony trud naszych Kolegów, śp. Jacka Effenberga i Janusza Wyszyńskiego, uhonorowało ich „Odznakami Członka Honorowego PZW

”, oraz wielu innych członków Koła srebrnymi, złotymi i złotymi z wieńcami odznakami oraz medalami Polskiego Związku Wędkarskiego